CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC SẠCH LAI CHÂU
Địa chỉ: 009, Nguyễn Văn Linh, Tổ 22, Phường Đông Phong,TP. Lai Châu, Tỉnh Lai Châu
Điện thoại:     0213.3876297 - 0213.3878239       
Fax:              0213.3876926
E-mail:          This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Website:      http://capnuoclaichau.com.vn

CÁC PHÒNG, BAN CÔNG TY

1 Văn phòng Công ty  
2 Phòng tổ chức hành chính  
3 Phòng kế toán tài vụ  
4 Phòng Kế hoạch - Kỹ thuật  
5 Phòng Quản lý và PT khách hàng  
     
     
     
     
     

Contact

Video

Trung Tâm Hỗ Trợ

 
 
email support 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                 02133.876.297

Hỗ trợ Online

ĐĂNG NHẬP