1. LỊCH SỬ HÌNH THÀNH CÔNG TY

    • - Công ty Cổ phần nước sạch Lai Châu tiền thân là Công ty Xây dựng và Cấp nước Lai Châu, được thành lập theo Quyết định số 138/QĐ-UBND ngày 31/01/2004 của UBND tỉnh Lai Châu.
    • - Ngày 30/12/2005, UBND tỉnh Lai Châu ra Quyết định số 1789/QĐ-UBND về việc chuyển Công ty Xây dựng và Cấp nước Lai Châu thành Công ty TNHH Xây dựng và Cấp nước Lai Châu.
    • - Ngày 31/03/2015 UBND tỉnh Lai Châu có Quyết định số 261/QĐ-UBND phê duyệt phương án cổ phần hóa và chuyển Công ty TNHH Xây dựng và Cấp nước Lai Châu thành Công ty cổ phần.
    • - Ngày 14/12/2015 Công ty cổ phần Nước sạch Lai Châu tổ chức Đại hội cổ đông lần thứ nhất và ngày 05/01/2016 Công ty chính thức chuyển sang hoạt động theo mô hình công ty cổ phần.
    • - Trong giai đoạn đầu khi mới được thành lập, số nhân viên của Công ty chỉ mới có 7 người với công suất cấp nước chỉ có 300 m3/ngày đêm.  Hiện nay, tổng công suất thiết kế hệ thống cấp nước của Công ty là là 25.500 m3/ngày đêm. 

Video

Trung Tâm Hỗ Trợ

 
 
email support 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                 02133.876.297

Hỗ trợ Online

ĐĂNG NHẬP