NGÀNH NGHỀ HOẠT ĐỘNG

  • Quản lý vận hành các công trình cấp nước.
  • Sản xuất và cung cấp nước sạch.
  • Sản xuất nước tinh khiết đóng chai.
  • Xây dựng và lắp đặt các hệ thống cấp, thoát nước.
  • Kinh doanh vật tư, thiết bị chuyên ngành cấp thoát nước, điện dân dụng.
  • Xây dựng các công trình: Dân dụng; giao thông; thủy lợi vừa và nhỏ; công trình điện từ 0,4 đến 35 KV.
  • Vận hành, quản lý, khai thác công trình thủy điện.
  • Tư vấn, khảo sát thiết kế, thi công các công trình hạ tầng kỹ thuật.
  • Thoát nước và xử lý nước thải

Video

Trung Tâm Hỗ Trợ

 
 
email support 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                 02133.876.297

Hỗ trợ Online

ĐĂNG NHẬP