CBTT V/v Bổ nhiệm ông Nguyễn Chí Công, Phó Giám đốc Công ty giữ chức vụ Giám đốc Công ty cổ phần nước sạch Lai Châu kể từ ngày 1/6/2023  Tải về

Read more: Bổ nhiệm GĐ

Video

Trung Tâm Hỗ Trợ

 
 
email support 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                 02133.876.297

Hỗ trợ Online

ĐĂNG NHẬP