Thực hiện Quyết định 128/QĐ-UBND tỉnh Lai Châu. Công ty CP nước sạch Lai Châu thông báo áp dụng khung giá tiêu thụ nước sạch đến toàn thể khách hàng trên địa bàn tỉnh Lai Châu từ ngày 01/01/2019

Thông báo số 145/TB-CTN

Quyết định số 52/QĐ-CTN

Quyết định số 54/QĐ-CTN

 

Video

Trung Tâm Hỗ Trợ

 
 
email support 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                 02133.876.297

Hỗ trợ Online

ĐĂNG NHẬP