THÔNG BÁO ĐIỀU CHỈNH GIÁ NƯỚC KHU VỰC NÔNG THÔN TỪ 1.6.2021

1. Thông báo giá nước Mường So, Phong Thổ (Nhấn vào link bên dưới để xem):

 https://drive.google.com/file/d/1D_378T5u486UQsuCC8kn8MDWQhkI2mMG/view?usp=sharing

2. Thông báo giá nước Phúc Than, Than Uyên(Nhấn vào link bên dưới để xem):

 https://drive.google.com/file/d/1gdYP05NJsHNbTgO1cqF3SU7xNmcNZQON/view?usp=sharing

3. Thông báo giá nước Mường Than, Than Uyên(Nhấn vào link bên dưới để xem)

https://drive.google.com/file/d/1tBdac2F1UAs7i2_agElOwiOBzDSbBMxY/view?usp=sharing

4. Thông báo giá nước Pape, Bình Lư, Tam Đường(Nhấn vào link bên dưới để xem):

https://drive.google.com/file/d/1LE09ISZ4eMyvFzTNEoV8WzEPuFrFozfg/view?usp=sharing

 

Video

Trung Tâm Hỗ Trợ

 
 
email support 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                 02133.876.297

Hỗ trợ Online

ĐĂNG NHẬP