Thông báo về việc điều chỉnh giá tiêu thụ nước sạch tại các khu vực: Bản Pape, xã Bình Lư, huyện Tam Đường - Xã Mường Than, xã Phúc Than, huyện Than Uyên - xã Mường So, huyện Phong Thổ.

Thông báo điều chỉnh giá nước 4 xã năm 2022

QĐ giá nước bản Pape năm 2022

QĐ giá nước xã Mường Than năm 2022

QĐ giá nước xã Phúc Than năm 2022

QĐ giá nước xã Mường So năm 2022

Video

Trung Tâm Hỗ Trợ

 
 
email support 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                 02133.876.297

Hỗ trợ Online

ĐĂNG NHẬP