Thông báo về việc điều chỉnh giá tiêu thụ nước sạch sinh hoạt tại trung tâm các huyện, thành phố và khu vực cửa khẩu Ma Lù Thàng

Thông báo điều chỉnh giá nước năm 2022

Quyết định áp dụng giá nước năm 2022

Quyết định áp dụng giá nước đối với hộ nghèo và gia đình chính sách năm 2022

 

Video

Trung Tâm Hỗ Trợ

 
 
email support 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                 02133.876.297

Hỗ trợ Online

ĐĂNG NHẬP