Thông báo giá nước sạch sinh hoạt tại trung tâm các huyện, thành phố và khu vực cửa khẩu Ma Lù Thàng, tỉnh Lai Châu năm 2023  Tải về

THÔNG BÁO ĐIỀU CHỈNH GIÁ NƯỚC KHU VỰC NÔNG THÔN TỪ 1.6.2021

1. Thông báo giá nước Mường So, Phong Thổ (Nhấn vào link bên dưới để xem):

 https://drive.google.com/file/d/1D_378T5u486UQsuCC8kn8MDWQhkI2mMG/view?usp=sharing

2. Thông báo giá nước Phúc Than, Than Uyên(Nhấn vào link bên dưới để xem):

 https://drive.google.com/file/d/1gdYP05NJsHNbTgO1cqF3SU7xNmcNZQON/view?usp=sharing

3. Thông báo giá nước Mường Than, Than Uyên(Nhấn vào link bên dưới để xem)

https://drive.google.com/file/d/1tBdac2F1UAs7i2_agElOwiOBzDSbBMxY/view?usp=sharing

4. Thông báo giá nước Pape, Bình Lư, Tam Đường(Nhấn vào link bên dưới để xem):

https://drive.google.com/file/d/1LE09ISZ4eMyvFzTNEoV8WzEPuFrFozfg/view?usp=sharing

 

Video

Trung Tâm Hỗ Trợ

 
 
email support 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                 02133.876.297

Hỗ trợ Online

ĐĂNG NHẬP